O projektu

Název projektu: Inovativní vzdělávací nástroje
Číslo smlouvy o dofinancování: 2018-1-PL01-KA201-050725
Financování: Projekt je financován z prostředků Evropské unie v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 2: Strategická partnerství
Období realizace projektu: 1. 12. 2018 – 30. 11. 2020.
Vedoucí projektu: Europejska Fundacja Rozwoju z Nowego Sącza (PL)

Partneři projektu: Základní škola H. Sienkiewicza s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace (CZ)
Základná škola – Grundschule Kežmarok (SK)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionce Wielkiej (PL)

Cílem projektu „Inovativní vzdělávací nástroje“ bylo zpracování (vytvoření) vzdělávací simulační platformy (on-line hry) simulující funkce sociální sítě určené žákům základních škol z Polska, Slovenska a Česka. Vytvořená hra slouží pro výuku bezpečného používání internetu a sociálních sítí a k rozvoji dovedností mládeže v oblasti informatiky. Vzdělávací inovace (hra) přispívá k získávání a prohlubování dovedností a kompetencí v oblasti efektivní digitální komunikace školní mládeže. Vzdělávací platforma utváří sociální kompetence, slouží k výměně informací a zároveň poskytuje povědomí o hrozbách ze strany digitálních médií. Umožňuje také vybavit školy a učitele vzdělávacím nástrojem, který splňuje jejich očekávání a přirozeným způsobem podporuje formální školní vzdělávání.

Hlavním výsledkem projektu je vytvoření simulační platformy, jež plní didaktickou funkci v oblasti rozvoje a získání dovednosti bezpečného a účinného dorozumívání prostřednictvím sociálních sítí, její otestování a následné zavedení do vzdělávacího procesu.

Cílové skupiny projektu::
1) základní školy a vzdělávací instituce se sídly v partnerských zemích, které budou moci využívat vytvořenou platformu ve vzdělávacím procesu.
2) pedagogičtí pracovníci – učitelé informatiky, třídní učitelé, pedagogové ze základních škol se sídly v partnerských zemích, kteří budou moci využívat vytvořenou platformu ve vzdělávacím procesu.
3) školní mládež ve věku 10–15 let navštěvující základní školy se sídly v partnerských zemích, která získá možnost nabýt a prohloubit si dovednosti a kompetence, jež jsou výsledkem používání vzdělávací platformy (hry).
4) vedoucí pracovníci škol, učitelé, pedagogové, školní psychologové, vedoucí orgány a zřizovatelé škol, rozhodující činitelé, vysoké školy vzdělávající učitele, žáci a studenti.

Výsledkem zavedení platformy do výuky pak bude skutečnost, že žáci získají dovednost bezpečně používat sociální sítě. Budou také znát hrozby a nebezpečí související se sociálními sítěmi a budou se jim umět vyhnout. Díky tomu se budou moci v budoucnu bezpečně pohybovat v digitálním prostoru a zvýší se u nich velmi důležitá kompetence v oblasti komunikace prostřednictvím moderních médií.

VYUŽÍVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ SIMULAČNÍ PLATFORMY JE BEZPLATNÉ