Vzdelávacia Simulačná Platforma „LET'S PLAY - LET'S LEARN"

CC-by-nc


Internet je efektívny komunikačný nástroj, ale môže byť aj zdrojom mnohých hrozieb!

Chceš sa naučiť, ako efektívne využívať sociálne siete? A vieš, aké hrozby skrývajú sociálne siee? Použitím našej simulačnej platformy sa naučíte, ako efektívne a bezpečne používať najobľúbenejšie sránky sociálnych sietí, a ako zlepšiť svoje komunikačné schopnosti pomocou moderných médií. Lekcie sú zamerané na mladých ľudí vo veku 10 – 15 rokov, dĺžka lekcie je približne 1 hodinu, vyžadujú iba základné počítačové znalosti.

Začíname
Ako využívať Vzdelávaciu Simulačnú Platformu?

Učitelia:

Úloho učiteľa je pozorovať a dohliadať na priebeh jednotlivých lekcií, na ktorých sa študenti zúčastňujú. Učiteľ by mal pomôcť žiakom, ktorí majú problémy s dokončením úloh. Tieto činnosti nevyžadujú, aby mal učiteľ vedomosti v oblasti IT, úlohy sú intuitívne a pomocou multimediálnych pokynov vedú žiaka celou cestou od prvej lekcie po poslednú.

Prihláste sa ako učiteľ


Žiaci:

Ak je niektorá z úloh náročná, požiadajte o pomoc učiteľa.

VYUŽÍVANIE VZDELÁVACEJ PLATFORMY JE BEZPLATNÉ.

Prihláste sa ako študent
img

Lekcia 1

Ak chcete zobraziť obsah, prihláste sa.

Prihláste sa ako študent.
img

Lekcia 2

Ak chcete zobraziť obsah, prihláste sa.

Prihláste sa ako študent.
img

Lekcia 3

Ak chcete zobraziť obsah, prihláste sa.

Prihláste sa ako študent.
img

Lekcia 4

Ak chcete zobraziť obsah, prihláste sa.

Prihláste sa ako študent.
img

Lekcia 5

Ak chcete zobraziť obsah, prihláste sa.

Prihláste sa ako študent.
img

Lekcia 6

Ak chcete zobraziť obsah, prihláste sa.

Prihláste sa ako študent.
img

Lekcia 7

Ak chcete zobraziť obsah, prihláste sa.

Prihláste sa ako študent.
img

Lekcia 8

Ak chcete zobraziť obsah, prihláste sa.

Prihláste sa ako študent.
98
Účastníci školenia
324
Lekcie boli dokončené
232
Vyhrali medaile
490
Odpovede

Chcete sa zapojiť do školy? Kontaktujte nás

CC-by-nc Projekt „Innowacyjne narzędzia edukacyjne” je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+.