UČITELÉ

abyste mohli začít využívat tuto vzdělávací simulační platformu:

1) založte si svůj UČITELSKÝ ÚČET, a to tak, že na adresu OFFICE@EDUPLATFORM.ONLINE odešlete e-mail, který bude obsahovat:
- vaše jméno
- vaše příjmení
- název a adresu školy
(odpověď obdržíte do 24 h)
2) po obdržení zpětného e-mailu s UŽIVATELSKÝM JMÉNEM a HESLEM se na vzdělávací simulační platformu přihlaste v menu PŘIHLÁSIT SE – UČITEL
3) po přihlášení vyberte z rozbalovacího seznamu SVOU ŠKOLU
4) přidejte NOVOU TŘÍDU (uvedením jejího NÁZVU a ROČNÍKU) nebo vyberte již vytvořenou třídu
5) vygenerujte SEZNAM ŽÁKŮ uvedením počtu žáků ve třídě („POČET KÓDŮ“) a kliknutím na tlačítko „GENEROVAT KÓDY“; byla-li třída vytvořena již dříve, bude dostupný náhled SEZNAMU ŽÁKŮ
6) předejte svým žákům PŘIHLAŠOVACÍ KÓDY
7) upozorněte žáky, že při prvním PŘIHLÁŠENÍ budou muset zadat svůj NICK (přezdívku) – může to být např. jméno a první písmeno příjmení
8) pomocí UČITELSKÉHO ÚČTU budete moci sledovat postupy svých žáků a v případě potíží jim pomoci s obtížnějšími úkoly