UČITEĽ

pred začatím používania Vzdelávacej Simulačnej Platformy:

1) mali by ste si založiť KONTO UČITEĽA (jadnorázovo) zaslaním e-mailu na adresu OFFICE@ADUPLATFORM.ONLINE v obsahu uvádzajú:
- svoje meno
- svoje priezvisko
- názov a adresa školy
(čas odpovede do 24h)
2) po prijatí spiatočného e-mailu s PRIHLASOVACÍM MENOM a HESLOM sa prihlásite do ponuky PRIHLÁSENIE UČITEĽ na vzdelávacej simulačnej platforme
3) po prihlásení vyberte SVOJU ŠKOLU z rolovacej lišty
4) pridaj NOVÚ TRIEDU (zadaním jej NÁZVU a ROČNÍKU) alebo vyberte už vytvorenú
5) vygeneruj ZOZNAM ŽIAKOV zadaním počtu osôb v triede („POČET KÓDOV”) kliknutím na tlačidlo „VYTVORIŤ KÓDY”, ak už bola trieda vytvorená, bude k dispozícii ukážka ŠTUDENTSKÉHO ZOZNAMU
6) poskytnite svojim žiakom PRIHLASOVACIE KÓDY
7) počas prvého PRIHLÁSENIA budú musieť uviesť svoj NICK (t.j. prezývku) – môže to byť napríklad meno a prvé písmeno priezviska
8) pomocou ÚČTU UČITEĽA budete môcť sledovať priebeh postupy ŽIAKOV a v prípade problémov im môžete pomôcť pri riešení náročnejších úloh