O projekte

Názov projektu: Inovatívne vzdelávacie nástroje
Číslo zmluvy o financovaní: 2018-1-PL01-KA201-050725
Financovanie: Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie z programu Erazmus+, Akcia 2: Strategické partnerstvá
Doba realizácie projektu: 1.12.2018 – 30.11.2020.
Predkladateľ projektu: Europejska Fundacja Rozwoju z Nowego Sącza (PL)

Partneri projektu: Základná škola H. Sienkiewicza s vyučovacím jazykom poľským v Jablonkove (CZ)
Základná skola - Grundschule z Kezmaroku (SK)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionce Wielkiej (PL)

Cieľ projektu „Inovatívne vzdelávacie nástroje” bolo vyvynúť (vytvoriť) vzdelávaciu simulačnú platformu (online hru) simulujúcu prácu na stránke sociálnych sietí zameranej na mládež zo základných škôl z Poľska, Slovenska a Českej republiky. Vyvinutá hra sa používala na výučbu bezpečného používania internetu a sociálnych sietí, ako aj na rozvoj zručností v oblasti IT medzi mladými ľuďmi. Vzdelávacia platforma ovplyvňuje získavanie zlepšovanie zručností a kompetencií v oblasti efektívnej digitálnej komunikácie školskej mládeže. Vzdelávacia platforma formuje kompetenciesociálnej participácie, slúži na výmenu informácií a záraoveň senzibilizuje na hrozby digitálnych médií. Umožňuje tiež školám a učiteľom vybaviť vzdelávacími nástrojmi, ktoré prirodzene podporujú formálne vzdelávanie v škole.

Hlavný prínos projektu je vyvinúť, otestovať a implementovať do vzdelávacieho procesu simulačnú platformu, ktorá vykonáva didaktickú funkciu v obasti rozvoja a schopnosť bezpečne a efektívne komunikovať pomocou sociálnych sietí.

Cieľové skupiny projektu:
1) základné školy a vzdelávacie inštitúcie so sídlom v partnerských krajinách, ktoré budú môcť využívať vytvorenú vzdelávaciu platformu v didaktickom procese.
2) didaktický personál – učitelia IT, pedagógovia základných škôl so sídlom v partnerských krajinách, ktorí budú môcť využívať vytvorenú vzdelávaciu platformu v didaktickom procese.
3) školská mládež vo veku 10 – 15 rokov navštevujúca základné školy v partnerských krajinách, ktorým bude poskytnutá príležitosť získať zručnosti a kompetencie vyplyvajúce z využívania vzdelávacej platformy (hry).
4) riadiaci pracovníci škôl, učitelia, pedagógovia, školskí psychológovia, riadiace orgány škô, tvorcovia politík, vysoké školy vyučujúce učiteľov, študenti.

Výsledkom implementácie platformy bude, že žiaci budú môcť bezpečne používať sociálne siete. Mladí ľudia poznajú nebezpečenstvá spojené so sociálnimi sieťami a budú sa im môcť vyhnúť. To im v budúcnosti umožní zabezpečiť digitálnu účasť a zvýšiť veľmi dôležitú kompetenciu v obasti komunikácie pomocou moderných médií.

VYUŽÍVANIE VZDELÁVACEJ SIMULAČNEJ PLATFORMY JE BEZPLATNÉ